Dozór elektroniczny jest wolnościową formą odbywania kary pozbawienia wolności (poza zakładem karnym), w której skazany jest objęty kontrolą za pomocą urządzeń elektronicznych. W takim przypadku osoba skazana nosi specjalną bransoletkę, która śledzi jej położenie i przesyła dane na bieżąco do systemu monitoringu. Jednym z głównych warunków jest, aby kara pozbawienia wolności nie przekraczała 18 miesięcy.

SDE (system dozoru elektronicznego) – co to jest?

Jeśli osoba skazana chce złożyć wniosek o dozór elektroniczny – tj. wniosek o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, powinna zwrócić się z takim żądaniem do sądu penitencjarnego. Wniosek ten powinien zawierać m.in. następujące informacje:

  • dane osobowe skazanego oraz nazwę sądu, do którego skierowany jest wniosek,
  • informacje dot. wyroku (jaki sąd wydał, kiedy, jaka sygnatura akt) oraz ewentualnie o okolicznościach związanych z popełnieniem przestępstwa,
  • uzasadnienie np. dlaczego skazany uważa, że dozór elektroniczny wystarczy, aby cele kary zostały osiągnięte i będzie przestrzegał prawa,
  • zgodę pełnoletnich osób zamieszkujących wraz ze skazanym na stosowanie systemu dozoru elektronicznego,
  • wszelkie inne informacje, które są istotne w kontekście podjęcia decyzji o zastosowaniu dozoru elektronicznego np. dokumentacja medyczna, zaświadczenia z pracy/uczelni.

Warto też dołączyć propozycję harmonogramu odbywania kary w systemie dozoru elektronicznego.

Dozór policyjny – co to jest?

Dozór policyjny jest zaś formą nieizolacyjnego środka zapobiegawczego, który można stosować do czasu rozpoczęcia wykonania kary.

Osoba oddana pod dozór Policji jest zobowiązana m.in. do stawiania się w konkretnej jednostce Policji wraz z dokumentem stwierdzającym tożsamość.

Sprawdź również:

Jak napisać wniosek o uchylenie dozoru policyjnego

W przypadku, gdy dana osoba jest objęta dozorem policyjnym i chce złożyć wniosek o uchylenie takiego dozoru, bądź jego zmianę – powinna zwrócić się z takim żądaniem do prokuratora lub sądu, przed którym sprawa się toczy.

Wniosek powinien zawierać informacje na temat przyczyn, dla których podejrzany czy oskarżony uważa, że dozór policyjny powinien zostać uchylony (np. brak dowodów dot. winy, uciążliwość), a także wszelkie inne informacje, które są istotne w kontekście tej sprawy.

Podsumowując, wniosek o dozór elektroniczny lub uchylenie/zmianę dozoru policyjnego powinien zawierać wszystkie konkretne informacje, które będą uzasadniały dane żądanie. Warto pamiętać, że w przypadku składania takiego wniosku najlepiej skonsultować się z adwokatem lub radcą prawnym, którzy pomogą w jego sporządzeniu i odpowiednio przygotują do sprawy.