W związku z wątpliwościami Klientów, chciałabym wyjaśnić kwestię ewentualnej zależności pomiędzy władzą rodzicielską a alimentami. Otóż rodzic, któremu ograniczono władzę rodzicielską, bądź nawet pozbawiono władzy rodzicielskiej, nadal pozostaje rodzicem… i w konsekwencji, wciąż zobowiązany jest do łożenia środków potrzebnych do zaspokojenia usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego (dziecka). Władza rodzicielska i obowiązek alimentacyjny, choć mogą się w pewnych elementach krzyżować – to jednak są dwoma osobnymi i niezależnymi zagadnieniami. Jedynie w sytuacji zaprzeczenia ojcostwa – następuje całkowite ustanie obowiązku alimentacyjnego. Dodatkowo mogę wskazać, że w przypadku pozbawienia władzy rodzicielskiej – rodzic taki również nadal pozostaje uprawiony do kontaktów z dzieckiem. Tym samym, jeżeli powierzono Pani/Panu wykonywanie władzy rodzicielskiej z jej ograniczeniem bądź pozbawieniem w stosunku do drugiego rodzica – to masz możliwość ubiegania się, dla dziecka, zarówno o alimenty jak i o ustalenie kontaktów.