Udzielając odpowiedzi na takie pytanie przede wszystkim zacząć należy od tego, że obowiązek dostarczenia dziecku środków utrzymania, obciąża rodziców nie tylko małoletniego dziecka, ale również i pełnoletniego. Jednakże przesłanką do utrzymania obowiązku alimentacyjnego w stosunku do dziecka pełnoletniego, jest sytuacja w której dziecko po osiągnięciu pełnoletności kontynuuje naukę, co uniemożliwia Jego samodzielne utrzymanie się.

Z drugiej natomiast strony Sąd Najwyższy wielokrotnie wyrażał pogląd, że prawo do świadczeń alimentacyjnych w sytuacji kontynuowania nauki nie jest prawem bezwzględnym, tj. doznaje ograniczenia. Dzieje się tak np. w wypadku braku pozytywnych wyników w nauce.Dorosły, sprawny życiowo i zdrowotnie człowiek powinien w pierwszym rzędzie starać się wykorzystać własne możliwości samodzielnego utrzymania się, a dopiero potem liczyć na pomoc alimentacyjną.

Oznacza to, że nawet uczące się dziecko, jednak będące w wieku przekraczającym znacznie normalny wiek szkolny nie może polegać wyłącznie na alimentach od rodziców, jeżeli nieukończenie szkoły w terminie nastąpiłoby z jego winy.

Co więcej, obowiązek alimentacyjny może zostać uchylony wstecz i to nawet wówczas, gdy świadczenia w ramach obowiązku alimentacyjnego za ten okres zostały spełnione. Przyjmuje się, iż terminem granicznym jest moment, do którego dziecko pozostaje lub może uchodzić za osobę, która nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać.