W życiu nie raz spotykamy się z sytuacjami, które powodują szkodę, krzywdę bądź cierpienie. Czasami te sytuacje związane są z nieprawidłowym postępowaniem innych ludzi, firm lub instytucji. W takich przypadkach, warto zastanowić się nad ubieganiem się o odszkodowanie lub zadośćuczynienie.

Co to jest zadośćuczynienie?

Zadośćuczynienie to pewnego rodzaju świadczenie finansowe, które możemy otrzymać za krzywdę, jaką nam wyrządzono. W odróżnieniu od „zwykłego” odszkodowania, zadośćuczynienie ma na celu złagodzenie psychicznego (i fizycznego) bólu, który towarzyszy krzywdzie, a nie tylko pokrycie strat materialnych. Jest to forma rekompensaty, która ma m.in. na celu przywrócenie poczucia godności i sprawiedliwości poszkodowanemu.

Zadośćuczynienie a odszkodowanie – czym się różnią?

Warto zaznaczyć, że odszkodowanie i zadośćuczynienie to dwa różne pojęcia.

Odszkodowanie jest bowiem formą rekompensaty za poniesione szkody/straty materialne, takie jak np. koszty leczenia, czy utracone zarobki.

Zadośćuczynienie natomiast, to forma rekompensaty za cierpienie i krzywdę emocjonalną.

W praktyce, ubieganie się o zadośćuczynienie za krzywdę może być skomplikowane. Otóż, aby uzyskać taką rekompensatę, należy udowodnić, że do krzywdy faktycznie doszło oraz, że jest to wynik nieprawidłowego działania innej osoby, firmy czy też instytucji. Warto w takiej sytuacji skorzystać z pomocy doświadczonego adwokata, który pomoże w zebraniu dowodów i przygotowaniu odpowiedniej strategii.

Zadośćuczynienie – adwokat Wrocław

Podsumowując, zadośćuczynienie to forma rekompensaty za krzywdę np. emocjonalną, której celem jest m.in. przywrócenie poczucia godności i sprawiedliwości poszkodowanemu. Odszkodowanie natomiast, to rekompensata za poniesione straty materialne. W przypadku ubiegania się o zadośćuczynienie za krzywdę, czy też odszkodowanie,  pomocna będzie analiza i działanie doświadczonego adwokata, co może znacznie ułatwić proces i zwiększyć szanse na uzyskanie odpowiedniej rekompensaty.