W dniu dzisiejszym tj. 03.09.2019 r. – doczekaliśmy się wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie „frankowiczów”, w którym uznano, że:


1. prawo Unii nie stoi na przeszkodzie unieważnianiu tych umów (jeżeli tego życzy sobie kredytobiorca, a umowy zawierają niedozwolone zapisy, których wykreślenie zmieni charakter i główny przedmiot tych umów),
a także:
2. przepisy prawa polskiego nie pozwalają na uzupełnianie luk w umowach pozostających po wykreśleniu klauzul niedozwolonych,
3. umowa może obowiązywać nadal po usunięciu wadliwych zapisów, tylko wtedy, jeżeli będzie to prawnie możliwe.

Jest to niewątpliwie korzystne orzeczenia dla całej grupy kredytobiorców, którzy zaciągnęli zobowiązanie we frankach.

Nie oznacza jednak automatycznego unieważnienia umowy kredytowej, bądź usunięcia z niej niedozwolonych klauzul – o to należy powalczyć każdorazowo w sądzie polskim.