Posiadanie narkotyków to jedno z przestępstw związanych z substancjami psychoaktywnymi. Osoby, które są zatrzymane przez policję z narkotykami, muszą liczyć się z poważnymi konsekwencjami prawnymi, które grożą za posiadanie, handel lub produkcję narkotyków.

Marihuana, amfetamina i mefedron – to trzy z najpopularniejszych narkotyków, które są najczęściej ujawniane przy zatrzymaniu osoby przez policję na terenie Polski. Poniżej przedstawiamy, jakie kary grożą za ich posiadanie:

Co grozi za posiadanie marihuany?

Kara za posiadanie środków odurzających lub substancji psychotropowych uzależniona jest przede wszystkim od ilości posiadanej substancji tj. im większa ilość tym kara jest wyższa

Za posiadanie marihuany grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.

W przypadku, gdy ilość posiadanej marihuany jest znaczna, kara może sięgnąć nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

Niestety nie zostało precyzyjnie określone jaka to jest ta znaczna ilość.  Sąd Najwyższy stoi na stanowisku, że jest to taka ilość, która wystarcza do jednorazowego odurzenia co najmniej kilkudziesięciu osób.

Co grozi za posiadanie amfetaminy?

Analogicznie, jak w przypadku marihuany za posiadanie amfetaminy grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.

W przypadku, gdy ilość posiadanej amfetaminy jest znaczna, kara może sięgnąć nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

Co grozi za posiadanie mefedronu?

Tutaj podobnie – tj. za posiadanie mefedronu grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.

W przypadku, gdy ilość posiadanej mefedronu jest znaczna, kara może sięgnąć nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

Generalnie, art. 62 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, nie rozróżnia/wymienia konkretnych rodzajów środków czy substancji, określając ogólnie iż karalne jest posiadanie środków odurzających lub substancji psychotropowych.

Warto podkreślić, że każde posiadanie narkotyków jest karalne, niezależnie od ilości – tzn. nawet już posiadanie małej ilości marihuany lub amfetaminy, czy innego narkotyku może grozić konsekwencjami prawnymi.

Posiadanie niewielkiej ilości środków odurzających lub substancji psychotropowych na własny użytek zagrożone jest karą pozbawienia wolności do roku, karą ograniczenia wolności lub grzywną.

Zatem oprócz kary pozbawienia wolności, za posiadanie narkotyków grozi również grzywna lub kara ograniczenia wolności.

Sprawdź również:

Posiadanie narkotyków a warunkowe umorzenie postępowania

Dla przykładu warto wskazać, iż w tzw. przypadku mniejszej wagi, istnieje możliwość umorzenia postępowania wobec posiadacza narkotyków, jeżeli orzeczenie kary w ocenie sądu byłoby niecelowe np. ze względu na okoliczności popełnienia czynu, a także stopień jego społecznej szkodliwości.

Dodatkowo warto zauważyć, że skazani za posiadanie narkotyków mogą  utracić prawo do wykonywania określonych zawodów, a także mogą mieć problemy z uzyskaniem wizy do niektórych krajów.

Natomiast warunkowe umorzenie postępowania nie jest skazaniem tj. osoba, wobec której warunkowo umorzono postępowanie karne może uzyskać w Krajowym Rejestrze Karnym zaświadczenie o niekaralności. 

Adwokat narkotyki Wrocław

Podsumowując, posiadanie narkotyków, w tym marihuany, amfetaminy czy mefedronu, jest przestępstwem, za które grożą surowe konsekwencje prawne. Dlatego też warto pamiętać o tym, że w przypadku problemów prawnych warto skonsultować się z adwokatem lub radcą prawnym, którzy pomogą w przygotowaniu obrony i walce o swoje prawa.