Z uwagi na bieżący okres wakacyjny, często pojawiają się wątpliwości – czy w wakacje obowiązują bieżące tygodniowo-weekendowe kontakty z dzieckiem ustalone orzeczeniem sądu lub ugodą.

W takich sytuacjach oczywiście najlepiej uważnie przeczytać to co jest zapisane w treści orzeczenia bądź ugody.

Zwykle bowiem Sądy ustalając sposób kontaktowania się rodzica z małoletnim dzieckiem inaczej kształtują go w czasie tzw. szczególnym tj. wakacje, święta, a inaczej w „normalnych” tygodniach.

Jeżeli jednak w treści orzeczenia bądź ugody nie ma żadnego zróżnicowania kontaktów – wówczas należałoby przyjąć, że w wakacje kontakty odbywają się tak samo jak w pozostałym okresie.

W takim wypadku rekomendowałabym jednak porozumienie się z rodzicem uprawnionym do kontaktów, aby zmodyfikować widzenia w czasie wakacji. Jeżeli jednak – co niestety ma często miejsce- pomiędzy rodzicami nie ma możliwości zgodnego ustalenia kontaktów, wówczas należałoby zwrócić się do Sądu ze stosownym wnioskiem w tym zakresie.