ADWOKAT – SPRAWY KARNE – WROCŁAW

Sprawy karne – Kancelaria Wrocław

Praca adwokata dla większości z nas kojarzy się z obroną (adwokat=obrońca), natomiast obrona bezpośrednio łączy się ze sprawami karnymi. Nasza Kancelaria specjalizuje się w reprezentacji Klientów (podejrzanego, oskarżonego, skazanego, pokrzywdzonego, oskarżyciela posiłkowego) przed organami prokuratury czy policji, w toku karnego postępowania przygotowawczego (śledztwo, dochodzenie), jak również na etapie jurysdykcyjnym, a więc przed sądami wszystkich instancji.
Założyciel Kancelarii adwokat Małgorzata Goncik-Jaskólska w swojej praktyce prowadziła szereg postępowań karnych, występowała jako obrońca oraz pełnomocnik pokrzywdzonego w sprawach o wykroczenia, przestępstwa, a także wykroczenia i przestępstwa karno-skarbowe takie jak:
• przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (np. zabójstwo),
• przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji (np. prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości),
• przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności (np. obcowanie płciowe z małoletnim),
• przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece (np. uchylanie się od alimentów),
• w sprawach o tzw. przestępstwa gospodarcze (np. niezaspokojenie roszczeń wierzyciela, nierzetelna dokumentacja),
• przestępstwa i wykroczenia przeciwko mieniu (np. kradzież z włamaniem, oszustwo, uszkodzenie mienia),
• przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego (np. znieważenie funkcjonariusza publicznego),
• przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom podatkowym i rozliczeniom z tytułu dotacji lub subwencji.

Bogate doświadczenie procesowe w zakresie spraw karnych, udział w licznych procesach oraz reprezentacja Klienta na każdym etapie postępowania daje możliwości pełnej, profesjonalnej oraz kompetentnej pomocy na rzecz każdego Klienta naszej Kancelarii. Często bowiem mamy do czynienia w akcie oskarżenia z zarzutami prowadzącymi finalnie do pozbawienia wolności – a więc najsurowszej kary, jaka może spotkać osoby, które zostały oskarżone o popełnienie przestępstwa. Rolą sądu jest ustalenie, czy doszło do popełnienia zarzucanego czynu, a jak tak czy na ławie oskarżonych zasiada osoba winna – natomiast rolą obrońcy jest prowadzenie procesu tak, aby przestrzegane były zasady prawa i reguły postępowania, a Klient został uniewinniony, postępowanie zostało umorzone, bądź np. zastosowano dobrodziejstwo warunkowego umorzenia postępowania, odstąpienia od wymierzenia kary. Innymi słowy, adwokat powinien działać na korzyść swojego Klienta.

W naszej Kancelarii dobro Klienta stawiamy na pierwszym miejscu. Bardzo ważne przy tym jest, aby podejrzany/oskarżony/pokrzywdzony od początku postępowania mógł uzyskać rzetelną pomoc prawną i nie zwlekał z ustanowieniem profesjonalnego pełnomocnika czy obrońcy. Niejednokrotnie kluczowe znaczenie w sprawie mają złożone pierwsze wyjaśnienia. Pamiętajmy, iż możemy skorzystać z prawa odmowy składania wyjaśnień, a im szybciej skontaktujemy się z adwokatem, tym większe mamy szanse na ustalenie skutecznej linii obrony.

Pomoc prawna

Jeżeli potrzebujesz profesjonalnej pomocy prawnej w zakresie prawa karnego – skontaktuj się z Kancelarią. Zachęcam do telefonicznego bądź mailowego umawiania się na spotkanie. 

Pomoc prawna

Jeżeli potrzebujesz profesjonalnej pomocy prawnej w zakresie prawa karnego – skontaktuj się z Kancelarią. Zachęcam do telefonicznego bądź mailowego umawiania się na spotkanie.