ADWOKAT – PRAWO CYWILNE – WROCŁAW

Sprawy Cywilne – Kancelaria Wrocław

Prawo cywilne to szeroka część systemu prawnego, z którą tak naprawdę na co dzień każdy z nas ma do czynienia (np. zawieramy szereg umów). Niestety jednak nie zawsze jesteśmy w stanie poradzić sobie sami ze wszelkimi problemami wynikającymi z przeróżnych czynności, które podejmujemy.

Kancelaria Adwokacka adwokat Małgorzaty Goncik-Jaskólskiej we Wrocławiu oferuje kompleksową pomoc prawną w zakresie prawa cywilnego – doradztwo, konsultacje, jak również reprezentację Klienta przed sądami w każdej instancji oraz wszelkimi urzędami, a także w czynnościach procesowych.

Zakres prawa cywilnego, w którym specjalizuje się kancelaria adwokacka we Wrocławiu

Dla swoich klientów, Kancelaria oferuje następujące obszary specjalizacji oraz usługi:

1. Umowy cywilnoprawne i prawo zobowiązań

– sporządzanie projektów umów, wprowadzanie kar umownych,
– sporządzanie opinii dot. zawartych umów,
– rozwiązywanie umów, odstąpienie od umowy,
– darowizny, odwołanie darowizny,
– prowadzenie sporów w zakresie nienależytego wykonania umów,
– prowadzenie sporów dot. kredytów we frankach,
– prowadzenie sporów z operatorami sieci komórkowej,
– bezpodstawne wzbogacenie,
– zawezwanie do próby ugodowej

2. Prawo spadkowe

– pomoc w stwierdzeniu nabycia spadku, odrzuceniu spadku,
– zachowek,
– testamenty,
– wydziedziczenie, niegodność dziedziczenia,
– podział majątku spadkowego

3. Zadośćuczynienia i odszkodowania

– pomoc w określeniu wysokości i podstawy roszczeń,
– odszkodowania za błędy medyczne,
– odszkodowania i zadośćuczynienia za uszczerbek na zdrowiu (np. wypadki komunikacyjne)
– zgłaszanie szkody, reprezentacja i negocjacje z firmami ubezpieczeniowymi,
– zadośćuczynienie dla osoby najbliższej

4. Windykacja wierzytelności

– sporządzenie pism procesowych (m.in. wezwanie do zapłaty),
– pomoc w odzyskiwaniu należności,
– sporządzanie projektów pozwów, ugód sądowych i pozasądowych,
– reprezentacja w sprawach o zapłatę i egzekucyjnych,
– sporządzanie sprzeciwów, zarzutów, apelacji, zażaleń,
– obsługa skarg na czynności komornicze,
– negocjacje z dłużnikiem,

5. Prawo rzeczowe

– ochrona własności, przywrócenie posiadania,
– eksmisja,
– ochrona dóbr osobistych,
– zniesienie współwłasności,
– ustalenie stanu prawnego nieruchomości,
– zasiedzenie

Kiedy zgłosić się po pomoc

Oczywiście, z uwagi na bardzo bogaty obszar prawa cywilnego, zakres świadczonej pomocy dla naszych Klientów w głównej mierze zależy od problemu prawnego indywidualnego Klienta Kancelarii. W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt telefoniczny (numer telefonu 507 144 282) bądź mailowy (kancelaria@adwokatgoncik-jaskolska.pl), w ramach którego skonkretyzujemy nie tylko zakres sprawy, ale również niezbędny nakład pracy.
Sprawy rozpoznawane w postępowaniu cywilnym często w swym zakresie przeplatają się ze sprawami z tematyki prawa rodzinnego, pracy, dotyczą majątku, również spraw osobistych, ale też mogą pojawić się kwestie karne – dlatego tak ważne jest, aby osoby zajmujące się Państwa problemami mieli kompleksową wiedzę z różnych dziedzin prawa.

Pamiętać należy również, iż strona w postępowaniu cywilnym to nie tylko powód (a więc dochodzący ochrony prawnej w procesie), ale również pozwany. Kancelaria reprezentuje swoich Klientów zarówno występując po stronie ‘czynnej’ wnoszącej pisma (wnioski, pozwy, skargi, odwołania, apelacje), ale także pomaga tym, którzy poszukują ochrony w sprawach prawnych, gdzie występują w charakterze pozwanych, uczestników postępowania itp. – a więc jako strona teoretycznie słabsza.

Istotnym jest natomiast, aby zgłosić się o pomoc w nurtujących sprawach jak najszybciej. Wówczas możemy zrobić najwięcej dla naszych Klientów – nie tylko pomóc zrozumieć sytuację i jej wagę, ale przede wszystkim zawczasu zminimalizować negatywne konsekwencje, jakie mogą się pojawić w sprawie, bądź doradzić tak, aby Klient zyskał w możliwie najpełniejszym zakresie. Zachęcamy zatem do szybkich i osobistych kontaktów.
Naszą siedzibą jest Wrocław, ale reprezentujemy Klientów również na terenie województwa Dolnośląskiego, Opolskiego, a w razie potrzeby całego kraju.

Pomoc prawna

Jeżeli potrzebujesz profesjonalnej pomocy prawnej w zakresie prawa cywilnego – skontaktuj się z Kancelarią. Zachęcam do telefonicznego bądź mailowego umawiania się na spotkanie. 

Pomoc prawna

Jeżeli potrzebujesz profesjonalnej pomocy prawnej w zakresie prawa cywilnego – skontaktuj się z Kancelarią. Zachęcam do telefonicznego bądź mailowego umawiania się na spotkanie.