SPADEK – WROCŁAW

Spadek – co to jest i komu się należy?

Nasza Kancelaria Adwokacka adwokat Małgorzata Goncik-Jaskólska zajmuje się sprawami dotyczącymi spraw spadkowych na terenie Wrocławia, województwa Dolnośląskiego, a także na specjalne zlecenie również na terenie całej Polski.

Często krewni zmarłego, w tym trudnym dla nich czasie potrzebują wparcia nie tylko emocjonalnego, ale również prawnego.

Do kogo się zgłosić? Jak szukać pomocy: adwokat wrocław spadki czy radca prawny spadki Wrocław

Pomocy w zakresie spraw spadkowych może udzielić prawnik specjalizujący się w tej dziedzinie (prawnik spadek wrocław), niezależnie od tego czy jest to adwokat czy radca prawny. Ważne jest, aby miał doświadczenie w zakresie prowadzenia sprawy spadkowej. W Kancelarii zajmujemy się czynnościami związanymi z szeroko rozumianym tematem spadki wrocław m.in. przyjęcie spadku, odrzucenie spadku wrocław, dział spadku wrocław, zniesienie współwłasności, testament, zachowek etc.

Odrzucenie spadku – terminy

Jeżeli chodzi o terminy na odrzucenie spadku to należy mieć na uwadze, że niewykonanie danych czynności po śmierci spadkodawcy w ustawowym czasie może skutkować negatywnymi konsekwencjami dla spadkobiercy. Może się wówczas zdarzyć, że trzeba będzie składać „wyjątkowe i ryzykowne” wnioski do sądu, aby zapobiec konieczności spłaty długów po spadkodawcy. Rodzice małoletnich dzieci często zapominają, że jak sami odrzucą spadek, to spadek powinno odrzucić również dziecko. Rodzice też nie wiedzą od kiedy mają liczyć termin na odrzucenie spadku w swoim imieniu, a od kiedy termin na odrzucenie spadku w imieniu dziecka. Warto wskazać, iż w tych dwóch wypadkach początek biegu terminu jest inny. Każdą sprawę spadkową należy rozpoznawać indywidualnie. Co do zasady spadkobierca powinien w terminie 6 miesięcy złożyć oświadczenie o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku od dnia, w którym dowiedział się o tytule swego powołania.

Odrzucenie spadku przez dziecko – czy możliwe?

W imieniu małoletniego działają jego przedstawiciele ustawowi (zwykle rodzice). Natomiast w sprawach spadkowych, gdzie mamy czasem do czynienia z czynnościami przekraczającymi zwykły zarząd majątkiem dziecka – na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego będzie potrzebna zgoda Sądu rodzinnego. Oczywiście czynności te należy wykonać w ustawowym czasie, co może być trudne biorąc pod uwagę czas trwania postępowań sądowych. Z doświadczenia wiemy jednak, że są sposoby na „przyspieszenie” rozpoznania takiej sprawy.

W czym może pomóc adwokat spadek wrocław?

Sprawy spadkowe nie ograniczają się wyłącznie do samej kwestii stwierdzenia nabycia spadku (nabycie spadku wprost, nabycie spadku z dobrodziejstwem inwentarza, odrzucenie spadku) – ale często ze spadkiem „trzeba coś jeszcze dalej zrobić”. Zwykle bowiem spadkobierców jest kilku. W takiej sytuacji warto zgłosić się o pomoc do specjalisty w zakresie spadków, który pomoże ułożyć plan działania, złożyć stosowne wnioski, poprowadzi sprawę sądową.

Dział spadku, umowny dział spadku, zgodny dział spadku

Przykładem działania po stwierdzeniu nabycia spadku (lub w jego trakcie), kiedy jest kilku spadkobierców jest tzw. dział spadku. Spadek można podzielić zarówno przed Sądem, jak i przed notariuszem. Wszystko zależy od tego czy jest zgoda na dział spadku pomiędzy spadkobiercami, czy też brak zgody na dział spadku. Jeżeli w skład spadku nie wchodzi nieruchomość i pomiędzy spadkobiercami jest zgoda na dany sposób działu spadku, spadek można podzielić również w drodze umowy pomiędzy spadkobiercami nie wymagającej formy aktu notarialnego.

Częściowy dział spadku, nieruchomość a dział spadku  – czy możliwe?

Sądowy dział spadku powinien obejmować cały spadek. Jednakże możliwe jest wykonanie częściowego działu spadku np. poprzez umowę między spadkobiercami. Wszystko zależy od konkretnej sprawy oraz tego, jak ze sobą współpracują i jakie oczekiwania mają spadkobiercy. Co ważne, umowny częściowy dział spadku możliwy jest również, jeżeli w skład spadku wchodzi nieruchomość.

 

 

Pomoc prawna

Jeżeli potrzebujesz profesjonalnej pomocy prawnej w zakresie prawa budowlanego – skontaktuj się z Kancelarią. Zachęcam do telefonicznego bądź mailowego umawiania się na spotkanie. 

Pomoc prawna

Jeżeli potrzebujesz profesjonalnej pomocy prawnej w zakresie prawa budowlanego – skontaktuj się z Kancelarią. Zachęcam do telefonicznego bądź mailowego umawiania się na spotkanie.