ADWOKAT – PRAWO PRACY – WROCŁAW

Prawo pracy – Kancelaria Wrocław

Sprawy z zakresu prawa pracy (po stronie pracowników, jak i praw pracodawców) jest jedną z głównych dziedzin, w których specjalizuje się nasza Kancelaria.

Doświadczenie

Założyciel Kancelarii we Wrocławiu adwokat Małgorzata Goncik-Jaskólska zdobyła doświadczenie z zakresu prowadzenia spraw pracowniczych świadcząc usługi na rzecz dużych firm, w tym zagranicznych, zatrudniających setki osób. Jako specjalista z zakresu prawa pracy, udzielała i udziela porad prawnych zarówno pracownikom, jak również na rzecz pracodawców. Dodatkowo występuje w licznych procesach m.in. dot. ustalenie istnienia stosunku pracy, niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę, zakazu konkurencji, nadgodziny, mobbing, wypadek przy pracy, a także przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych dot. różnych świadczeń.

Prowadząc sprawy pracownicze po stronie pracodawców, Kancelaria poznała, a także przygotowywała politykę kadrową, regulaminy, systemy zarządzania oraz wprowadzania różnych rozwiązań. Zdobyte doświadczenie i wiedza pozwala na zapewnienie również klientom indywidualnym będącym pracownikami pełnej i profesjonalnej pomocy. 

Do Kancelarii coraz częściej zgłaszają się pracownicy w sprawach związanych z naruszeniem ich dóbr osobistych, niezgodnego z prawem postępowaniem współpracowników, czy też mają poczucie dyskryminacji, mobbingu. Chętnie oferujemy wówczas pomoc prawną, nie tylko wszczynając spór sądowy, ale starając się rozwiązać konflikt w ramach mediacji i negocjacji. Pracodawcy zobowiązani są do przeciwdziałania dyskryminacji, mobbingowi w miejscu pracy i wyeliminowania tego rodzaju spraw z zakładu – ważne jest zatem dla nich, aby ewentualny spór mający uzasadnienie w stanie faktycznym, rozwiązać szybko i ugodowo.

Jakie świadczymy usługi

Kancelaria adwokacka Adwokat Małgorzaty Goncik-Jaskólskiej we Wrocławiu udziela pomocy prawnej w sprawach pracowniczych, w szczególności  świadczy usługi w poniżej wskazanym zakresie:

– sporządzanie projektów umów, dokumentacji pracowniczej, regulaminów pracy,

– sporządzanie projektów wewnętrznej polityki antymobbingowej,

– rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem,

– rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem oraz bez wypowiedzenia,

– niezgodne z prawem zwolnienia,

– spory zbiorowe,

– reprezentacja w toku procesu np. roszczenia pracownicze, odprawy, mobbing,

– sprawy z zakresu zakazu konkurencji,

– sprawy o wynagrodzenie za nadgodziny,

– spory zbiorowe.

 

Naszą siedzibą jest Wrocław, ale reprezentujemy Klientów również spoza Wrocławia, w szczególności na terenie województwa Dolnośląskiego, Opolskiego, a w razie potrzeby całego kraju.

Pomoc prawna

Jeżeli potrzebujesz profesjonalnej pomocy prawnej w zakresie prawa pracy – skontaktuj się z Kancelarią. Zachęcam do telefonicznego bądź mailowego umawiania się na spotkanie. 

Pomoc prawna

Jeżeli potrzebujesz profesjonalnej pomocy prawnej w zakresie prawa pracy – skontaktuj się z Kancelarią. Zachęcam do telefonicznego bądź mailowego umawiania się na spotkanie.