USŁUGI

ZAKRES USŁUG NASZEJ KANCELARII

Prawo cywilne

m.in. umowy, odszkodowania, zadośćuczynienia, spadki, pozwy o zapłatę, współwłasność, nienależyte świadczenia, ochrona dóbr osobistych

Prawo rodzinne

m.in. rozwód, separacja, alimenty, podział majątku, kontakty z dzieckiem

Prawo pracy

m.in. zwolnienia, roszczenia pracownicze, odprawy, mobbing

Prawo karne

obrona w sprawach o przestępstwa i wykroczenia, sprawy karno-skarbowe, reprezentacja pokrzywdzonych

Prawo budowlane

m.in. spory z deweloperami, wykonawcami

Jakie świadczymy usługi

W naszej Kancelarii świadczymy pomoc prawną polegająca m.in. na sporządzaniu opinii, umów, innych dokumentów, pism przedprocesowych i sądowych, udzielamy porad prawnych, konsultacji, reprezentujemy Klientów przed sądami powszechnymi w każdej instancji, a także urzędami, organami władzy publicznej, a także w toku mediacji czy negocjacji.

Kancelaria oferuje usługi w takich dziedzinach, w których czujemy się najlepiej i jesteśmy w stanie zapewnić Klientom profesjonalną i rzeczową pomoc z zakresu:
prawa cywilnego,
prawa rodzinnego,
prawa pracy,
prawa karnego,
prawa budowlanego.

Wynagrodzenie za wykonane usługi ustalane jest zawsze indywidualnie z każdym Klientem. Zapewniamy uczciwy i transparenty sposób rozliczania – dostosowany do konkretnej sprawy oraz możliwości Klienta.
Proponujemy trzy sposoby rozliczeń tj.:

1. ryczałtowy – polegający na ustaleniu jednej konkretnej kwoty wynagrodzenia, której wysokość nie ulegnie zmianie, niezależnie od ilości i czasu pracy adwokata,
2. godzinowy – gdzie stawka godzinowa określona jest z góry przy przyjęciu zlecenia, zaś finalna wartość wynagrodzenia uzależniona jest od ilości godzin poświęconych na realizację konkretnego zlecenia,
3. stałe wynagrodzenie ustalone na podstawie stawek wynikających z Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie – które zależne jest od wartości dochodzonego roszczenia w sprawie cywilnej lub etapu postępowania sprawy karnej.

Honorujemy płatności w formie gotówki i przelewu bankowego, zaś od 2019 r. przyjmujemy płatności kartą płatniczą lub płatnością mobilną.

Kancelaria adwokacka Adwokat Małgorzaty Goncik-Jaskólskiej we Wrocławiu udziela pomocy prawnej w sprawach cywilnych, rodzinnych, pracowniczych, budowlanych, a także w postępowaniu karnym.

W zakresie prawa karnego, świadczymy w szczególności usługi takie jak:
 – obrona w sprawach o przestępstwa i wykroczenia,
– obrona w sprawach o przestępstwa i wykroczenia karno-skarbowe,
– reprezentacja pokrzywdzonych,
– reprezentacja oskarżyciela posiłkowego,
– przygotowywanie prywatnych i subsydiarnych aktów oskarżenia,
– prowadzenie spraw o przestępstwa, wykroczenia,
– składanie zażaleń na czynności prokuratora,
– sporządzanie apelacji,
– składanie wniosków na etapie wykonawczym np. o odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego

Jednocześnie zwracamy uwagę, iż w rożnych postępowaniach np. w sprawach cywilnych, pracowniczych, rodzinnych czy budowlanych mogą występować elementy prawa karnego, tak samo jak w postępowaniu karnym mogą być rozstrzygane kwestie cywilne. Dlatego ważnym jest, aby osoba reprezentująca Państwa w toku postępowania, posiadała wiedzę nie tylko z zakresu jednej dziedziny prawa, ale również dysponowała doświadczeniem w prowadzeniu innych spraw, bądź np. posiadała zespół specjalistów, którzy będę służyli merytoryczną pomocą. Niezwykle ważny jest też szybki i bezpośredni kontakt z Kancelarią.

Naszą siedzibą jest Wrocław, ale reprezentujemy Klientów również na terenie województwa Dolnośląskiego, Opolskiego, a w razie potrzeby całego kraju.