… ale pod pewnymi warunkami. Zgodnie z przepisami prawa pracy pracodawca może wezwać pracownika do przerwania urlopu i szybszego powrotu do pracy, ale tylko wtedy, gdy obecności pracownika w zakładzie wymagają okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczynania urlopu. W konsekwencji, odwołanie pracownika z urlopu powinno być sytuacją zupełnie wyjątkową. Niezwykle istotną kwestią jest to, że pracodawca w takim wypadku ma obowiązek pokryć koszty poniesione przez pracownika w związku z odwołaniem go z urlopu. Pamiętać przy tym również należy, iż pracownik nie ma uprawnień do oceny, czy wezwanie pracodawcy jest obiektywnie uzasadnione. W razie odwołania z urlopu – pracownik ma obowiązek stawić się w pracy w najszybszym możliwym terminie. Jeżeli jednak, okazałoby się, że wezwanie pracodawcy nie było uzasadnione, pracownik może domagać się naprawienia szkody jakiej doznał w związku z przerwaniem urlopu. W przypadku nie zastosowania się do polecenia pracodawcy – może zostać to uznane za niewywiązania się z obowiązków pracowniczych i grozić rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia (tzw. dyscyplinarką). W razie zatem zaistnienia powyżej opisanej sytuacji, radzę zastosować się do wezwania pracodawcy i stawić się do pracy. Jeżeli natomiast odwołanie okaże się nadużyciem prawa ze strony pracodawcy, wówczas będziemy dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.

 

 
Odwołanie z urlopu, czy to w ogóle możliwe? Otóż możliwe…
20 marca 2019
26 marca 2019
Przed zawarciem związku małżeńskiego należy zdecydować, jakie nazwisko będą nosić małżonkowie. Oświadczenie w tym zakresie składa się przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, przed sporządzeniem zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających możliwość
20 marca 2019
… ale pod pewnymi warunkami. Zgodnie z przepisami prawa pracy pracodawca może wezwać pracownika do przerwania urlopu i szybszego powrotu do pracy, ale tylko wtedy, gdy obecności pracownika w zakładzie
18 lutego 2019
Otóż odpowiada i to w całości. Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 16.12.1977 (sygn. akt III CZP 94/77) „z chwilą oddania kurtki w szatni dyskoteki, restauracji, basenu dochodzi do
08 lutego 2019
Sprzedawca nie może odmówić przyjęcia reklamacji, jeżeli kupujący zgubił bądź zniszczył paragon. W takiej sytuacji można posłużyć się jakimkolwiek innym dowodem zakupu towaru w danym sklepie. Co więcej może to
03 lutego 2019
Pracując na umowę zlecenia zastanawiasz się czasem, czy należna będzie Tobie emerytura? Przecież wiadomym jest, że umowa zlecenia nie jest tożsama z umową o pracę i nie podlega przywilejom oraz

Jesteśmy najlepsi

Aktualności

Aenean sagittis mattis purus ut hendrerit. Mauris felis magna, cursus in venenatis ac, vehicula eu massa. Quisque nunc velit, pulvinar nec iaculis id, scelerisque in diam. Sed ut turpis velit. Integer dictum urna iaculis vestibulum finibus. Etiam tempus dictum rhoncus. Nam vel semper eros. Ut molestie sit amet sapien vitae semper. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. 

26 marca 2019
Przed zawarciem związku małżeńskiego należy zdecydować, jakie nazwisko będą nosić małżonkowie. Oświadczenie w tym
20 marca 2019
… ale pod pewnymi warunkami. Zgodnie z przepisami prawa pracy pracodawca może wezwać pracownika

Kancelaria Adwokacka

Małgorzata Goncik-Jaskólska