Powoli zaczyna się sezon urlopowy, zatem przypominam, że za odwołanie lotu pasażer może domagać się odszkodowania.

Jego wysokość jest uzależniona od długości lotu tj.:
● 250 euro w przypadku lotu o długości do 1,5 tys. km,
● 400 euro w przypadku lotów wewnątrzwspólnotowych dłuższych niż 1,5 tys. km i innych lotów o długości 1,5 do 3,5 tys. km,
● 600 euro w przypadku innych lotów.

Oczywiście, w niektórych przypadkach linie lotnicze mogą zwolnić się z obowiązku zapłaty odszkodowania – np. jeżeli przyczyną odwołania bądź opóźnienia lotu były nadzwyczajne okoliczności, których nie można było uniknąć. Jednakże, zgodnie z najnowszą linią orzeczniczą ETS – nielegalny strajk, może nie stanowić (jak do tej pory uznawano) zdarzenia nadzwyczajnego i w konsekwencji, nie może być podstawą do odmowy wypłaty odszkodowania.

Nadto niezależnie od odszkodowania, pasażer ma również prawo do:
• zwrotu kosztów biletu oraz innych uzasadnionych kosztów,
• innego połączenia z punktem docelowym podróży
• posiłku, napojów oraz rozmowy telefonicznej, jeżeli czas oczekiwania na inne połączenie lotnicze to usprawiedliwia.

W razie problemów z uzyskaniem rekompensaty proponuję zapoznać się z rozporządzeniem NR 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r., bądź porozmawiać z profesjonalistą.