Odstąpienie od umowy.

Odstąpienie od umowy.

Kupujesz przez internet, w celu nie związanym ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową? Zastanawiasz się, czy rzeczywiście możesz odstąpić od umowy w każdym czasie? Otóż możesz, ale przewidziano na złożenie oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy konkretny...
Nieobecność na rozprawie rozwodowej

Nieobecność na rozprawie rozwodowej

Czy utrudnianie sprawy rozwodowej poprzez np. brak stawiennictwa pozwanego w sądzie na posiedzeniu, bądź brak jakiejkolwiek odpowiedzi na pozew spowoduje, że sąd nie będzie mógł rozwiązać małżeństwa przez rozwód? Otóż nie… Dużo osób myśli, że jak nie odbierze...