AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI

PUBLIKACJE NA NASZYM BLOGU

Zwolnienie z obowiązku świadczenie pracy

Zwolnienie z obowiązku świadczenie pracy

Z uwagi na tempo zmian w zakresie praw pracowniczych, często ostatnio spotykam się z pytaniem, czy pracodawca może bez zgody pracownika zwolnić go z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia umowy o pracę oraz, czy pracownik pomimo tego może stawić się do pracy i żądać dopuszczenia do pracy?

Nazwisko – a rozwód. Jak to wygląda w praktyce?

Nazwisko – a rozwód. Jak to wygląda w praktyce?

Przed zawarciem związku małżeńskiego należy zdecydować, jakie nazwisko będą nosić małżonkowie. Oświadczenie w tym zakresie składa się przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego przed sporządzeniem zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających możliwość zawarcia związku małżeńskiego bądź bezpośrednio po zawarciu małżeństwa.

Odstąpienie od umowy.

Odstąpienie od umowy.

Kupujesz przez internet, w celu nie związanym ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową? Zastanawiasz się, czy rzeczywiście możesz odstąpić od umowy w każdym czasie?