26 marca 2019
Przed zawarciem związku małżeńskiego należy zdecydować, jakie nazwisko będą nosić małżonkowie. Oświadczenie w tym zakresie składa się przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, przed sporządzeniem zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających możliwość
20 marca 2019
… ale pod pewnymi warunkami. Zgodnie z przepisami prawa pracy pracodawca może wezwać pracownika do przerwania urlopu i szybszego powrotu do pracy, ale tylko wtedy, gdy obecności pracownika w zakładzie
18 lutego 2019
Otóż odpowiada i to w całości. Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 16.12.1977 (sygn. akt III CZP 94/77) „z chwilą oddania kurtki w szatni dyskoteki, restauracji, basenu dochodzi do
08 lutego 2019
Sprzedawca nie może odmówić przyjęcia reklamacji, jeżeli kupujący zgubił bądź zniszczył paragon. W takiej sytuacji można posłużyć się jakimkolwiek innym dowodem zakupu towaru w danym sklepie. Co więcej może to
03 lutego 2019
Pracując na umowę zlecenia zastanawiasz się czasem, czy należna będzie Tobie emerytura? Przecież wiadomym jest, że umowa zlecenia nie jest tożsama z umową o pracę i nie podlega przywilejom oraz
26 marca 2019
Przed zawarciem związku małżeńskiego należy zdecydować, jakie nazwisko będą nosić małżonkowie. Oświadczenie w tym zakresie składa się przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, przed sporządzeniem zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających możliwość zawarcia związku małżeńskiego, bądź bezpośrednio po zawarciu małżeństwa. Młodzi małżonkowie mogą mieć wspólne nazwisko, które nosiło dotychczas jedno z nich (tak, nie musi to być tylko nazwisko męża), każdy może też zachować swoje dotychczasowe nazwisko, albo połączyć je z nazwiskiem małżonka. Jeżeli małżonkowie nie złożą w ogóle oświadczenia w tej sprawie – każdy zachowa nazwisko, które nosił dotychczas. Jak natomiast sytuacja wygląda po rozwodzie? Otóż w razie, kiedy małżonkowie pozostali przy swoich dotychczasowych nazwiskach nie zmienia się zupełnie nic. Jeżeli
20 marca 2019
… ale pod pewnymi warunkami. Zgodnie z przepisami prawa pracy pracodawca może wezwać pracownika do przerwania urlopu i szybszego powrotu do pracy, ale tylko wtedy, gdy obecności pracownika w zakładzie wymagają okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczynania urlopu. W konsekwencji, odwołanie pracownika z urlopu powinno być sytuacją zupełnie wyjątkową. Niezwykle istotną kwestią jest to, że pracodawca w takim wypadku ma obowiązek pokryć koszty poniesione przez pracownika w związku z odwołaniem go z urlopu. Pamiętać przy tym również należy, iż pracownik nie ma uprawnień do oceny, czy wezwanie pracodawcy jest obiektywnie uzasadnione. W razie odwołania z urlopu – pracownik ma obowiązek stawić się w pracy w najszybszym możliwym terminie. Jeżeli jednak, okazałoby
18 lutego 2019
Otóż odpowiada i to w całości. Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 16.12.1977 (sygn. akt III CZP 94/77) „z chwilą oddania kurtki w szatni dyskoteki, restauracji, basenu dochodzi do zawarcia umowy przechowania pomiędzy konsumentem, a podmiotem prowadzącym lokal. Przedmiotem umowy przechowania jest, zgodnie z przepisem art. 835 kc, zobowiązanie się przechowawcy do zachowania w stanie niepogorszonym rzeczy ruchomej oddanej mu na przechowanie. Od tej odpowiedzialności nie zwalnia ogłoszenie, że zakład nie ponosi odpowiedzialności za pozostawioną odzież.” Informacja o nie ponoszeniu odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni (szafkach) jest postanowieniem wpisanym do Rejestru postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone. Oznacza to, że od momentu wpisu do rejestru, stosowanie takich klauzul
08 lutego 2019
Sprzedawca nie może odmówić przyjęcia reklamacji, jeżeli kupujący zgubił bądź zniszczył paragon. W takiej sytuacji można posłużyć się jakimkolwiek innym dowodem zakupu towaru w danym sklepie. Co więcej może to być również dowód.. ze świadków. Zatem jeżeli posiadamy np. wyciąg z rachunku bankowego, potwierdzenie zapłaty kartą płatniczą, zapis w systemie serwisu internetowego itp. – możemy posłużyć się tymi dokumentami – jako dowodami zakupu. Często jako dowód posłużyć może również nagranie z monitoringu sklepu. Jeżeli natomiast sprzedawca będzie odmawiał przyjęcia reklamacji, działanie takie uznać trzeba jako sprzeczne z prawem i wymagające interwencji, także ze strony Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów!
03 lutego 2019
Pracując na umowę zlecenia zastanawiasz się czasem, czy należna będzie Tobie emerytura? Przecież wiadomym jest, że umowa zlecenia nie jest tożsama z umową o pracę i nie podlega przywilejom oraz obowiązkom wynikającym z przepisów prawa pracy. Umowa ta została uregulowana w kodeksie cywilnym i nie przysługuje przy niej prawo do urlopu, czy też do określonego wypowiedzenia. W konsekwencji nie wykonuje się pracy zgodnie z definicją zawartą w kodeksie pracy, a okres ‘zatrudnienia’ na podstawie umowy zlecenia nie wlicza się w ogóle do stażu pracy. Natomiast, aby uzyskać emeryturę należy mieć odpowiednią ilość lat pracy oraz wysokość odprowadzanych składek. Czy zatem nie mając stażu pracy, należna będzie emerytura? Otóż TAK! Jednak

Aktualności

Jesteśmy najlepsi

Aktualności

Aenean sagittis mattis purus ut hendrerit. Mauris felis magna, cursus in venenatis ac, vehicula eu massa. Quisque nunc velit, pulvinar nec iaculis id, scelerisque in diam. Sed ut turpis velit. Integer dictum urna iaculis vestibulum finibus. Etiam tempus dictum rhoncus. Nam vel semper eros. Ut molestie sit amet sapien vitae semper. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. 

26 marca 2019
Przed zawarciem związku małżeńskiego należy zdecydować, jakie nazwisko będą nosić małżonkowie. Oświadczenie w tym
20 marca 2019
… ale pod pewnymi warunkami. Zgodnie z przepisami prawa pracy pracodawca może wezwać pracownika

Kancelaria Adwokacka

Małgorzata Goncik-Jaskólska